Professionelle services målrettet en lang række brancher

Service- og Centervagt

 

Service- og Centervagt

Service- og centervagterne hos Prestige Security har et højt service-gen. Vores uniformerede vagter er en naturlig del af dagligdagen i butikker og centre. Med et høfligt smil og venlig autoritet skaber vagten tryghed uden at forstyrre unødigt.

Vore servicevagter patruljerer centre og butiksområder. Her sikrer vagterne ro og orden. Berusede kunder tales til rette og voldelige personer politianmeldes eller bortvises. Såfremt en kunde kommer til skade udfører vagterne førstehjælp og kan, hvis det bliver nødvendigt, bruge en hjertestarter korrekt.

Prestige Securitys service- og centervagter hjælper allerede over 65 butikker og 1 butikscenter i dagligdagen.