En spændende og dynamisk arbejdsplads med frihed og ansvar

Arbejdsforhold

Job

 

Hvad får jeg i løn som vagt hos Prestige Security?

Prestige Security aflønner i henhold til Brancheoverenskomsten for Vagtselskaber indgået mellem DI og Serviceforbundet for Vagt- og sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Brancheoverenskomst for Vagtassistenter indgået mellem DI og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning.

Kan jeg få pension i Prestige Security?

Ja, i henhold til Prestige Securitys´ politik ved ansættelser.

Hvor mange timer svarer til en fuldtidsansættelse?

På en dagkontrakt skal du arbejde 154,25 timer i gennemsnit pr. måned og på natkontrakt 140,66 timer i gennemsnit pr. måned.

Er jeg nødt til at arbejde om natten som vagt?

En del stillinger er baseret på natarbejde, men der findes også stillinger med dagarbejde, men som udgangspunkt, skal du være indstillet på begge dele.

Arbejder man alene eller sammen med andre?

Stillingen som vagt stiller store krav til dine evner til, at kunne arbejde selvstændigt, da mange af opgaverne udføres alene.

Får jeg uniform stillet til rådighed?

Alle vagter skal bære uniform i tjenesten, efter det gældende uniformerings- reglement, så der bliver stillet en uniforms- pakke til rådighed, til alle vagter.

Hvordan er arbejdsmiljøet i Prestige Security?

Prestige Security har en høj standard i arbejdsmiljøpolitik, der sætter medarbejderne i højsædet. Medarbejderne er vores vigtigste ressource i forhold til vores kunder og opgaverne, da medarbejderen er firmaets repræsentant og tit det første som kundens kunder møder. Du vil via arbejdspladsvurderinger blive spurgt om din egen mening om arbejdsmiljøet og om hvad du finder godt eller dårligt.

Vi taler jævnligt med vores medarbejdere og fører en god dialog i dagligdagen og samtidigt har vi vores årlige MUS – samtaler (medarbejder- udviklings- samtale), hvor det hele drejer sig om dig og din udvikling, samt ønsker til fremtiden.

Hvor i Prestige Security vil jeg kunne arbejde som vagt?

Prestige Security arbejder som udgangspunkt i Storkøbenhavn, men kan påtage sig opgaver i hele Danmark.